Pojawił się wolumen. Ktoś sporo kupił na wybiciu stopów i PA. Wszyscy zobaczyli wybicie z klina i sytuacja stała się jasna :-).
Rynek, to często poker kłamców. Efekt , to ruch do góry do zniesienia 50% i luki. Uzasadnienie do trzymania pozycji krótkich się znajdzie. Dopóki wsparcie – 1:1 trzyma, to główne spojrzenie powinno być z trendem wyższego stopnia. Zobaczmy też na rynek ropy.

Zobacz analizę

Comments are closed.