Zapowiadany spadek po wcześniejszej identyfikacji podaży ma miejsce. Na Webinarze Rynek Bar po Barze 3 mówiliśmy o tym. Zarówno na indeksie, jak i na kontraktach mamy bary wzrostowe na małym wolumenie. Dolny cień i zamknięcie świadczą o braku podaży. Analizę dzisiejszą (już prawie południe) rozpocznijmy od barów dziennych po wczorajszym dniu. Na spadku pojawił się nam brak presji podażowej, a co na wzroście – trochę za wczesna godzina, żeby odpowiedzieć z punktu widzenia bara dziennego.Czekamy do zamknięcia.

Zobacz analizę

Comments are closed.